پشتیبانی

بسمه تعالی

455229583_459390

شماره های تماس

۰۹۰۱۷۰۱۷۴۳۵

۰۹۱۹۷۱۳۲۲۳۹

مقدم

آدرس فروشگاه

تهران -پیشوا -شهرک نقش جهان -فازیک

خیابان سروستان -گل  یاس غربی -روبروی پست بانک نقش جهان

روبروی سوپرمارکت ضامن آهو پلاک ۸

گالری پانیذ

بورس فروس برند پرمیت-اسکلاره -لیدی-دیفرنت -ام استار